ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Casa Di Veneto Luxury Suites (εφεξής «Εταιρεία») που δημιούργησε τον ιστότοπο www.casadiveneto.com (εφεξής ο «ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του ιστότοπου θα διαβάσει διεξοδικά τους ακόλουθους όρους και θα προχωρήσει στην επίσκεψη/χρήστη των σελίδων/υπηρεσιών του ιστότοπου, μόνο εάν αποδέχεται τους εν λόγω όρους συνολικά. Οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες που θα προστεθούν στον ιστότοπο εμπίπτουν στους παρόντες όρους, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά.

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο είναι πλήρεις και ακριβείς. Ωστόσο, λόγω της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, για τυχόν ζημία που υπέστη ένας επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των επιλογών υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπος, στον οποίο ο επισκέπτης προχωρά με δική του πρωτοβουλία.

1.2. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με την περιορισμένη διάρκεια, τη διαγραφή, την εσφαλμένη παρουσίαση ή την ανικανότητα αποθήκευσης οποιουδήποτε από τα δεδομένα των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

1.3. Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής για τους χρήστες, αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι απαλλαγμένο από ιούς ή άλλα στοιχεία που ενδέχεται να καταστρέψουν το λειτουργικό σύστημα του χρήστη/επισκέπτη. Κάθε χρήστης έχει αποκλειστικά την υποχρέωση να χρησιμοποιεί ένα λογισμικό προστασίας από ιούς και να προστατεύει τις πληροφορίες και το λειτουργικό του σύστημα.

1.4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τρίτων που συνδέονται με αυτήν μέσω συνδέσμων.

1.5. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και του Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και ανήθικη χρήση της Ιστοσελίδας.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2.1. Ο χειρισμός / διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους και τους σχετικούς νόμους του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε, Π.Δ. 207/1998, ΠΔ 79/2000 και άρθρο 8) L. 2819/2000), και το δίκαιο της ΕΕ (Διεύθυνση 95/46 / EC και Dir. 97/66 / EC) Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα: Υποχρεωτικό: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Street Nr., PC, τηλέφωνο, έτος γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση e-mail.

2.2. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ιστότοπο στις σχετικές εφαρμογές για πρόσβαση στις πληροφορίες/υπηρεσίες και β) διατηρεί και ενημερώνει σχολαστικά τις πληροφορίες συνδρομής του, προκειμένου να διατηρήσει αυτές τις πληροφορίες αληθινές, ακριβείς, έγκυρες, ενημερωμένες και πλήρεις.

2.3. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται ποτέ σε τρίτους (εκτός εάν απαιτούνται από το Νόμο και μόνο στις αρμόδιες Αρχές), και διατηρείται η προσωπική του φύση.

2.4. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και ενημερωθεί για την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, τη διόρθωση ή την τροποποίησή του. Οι νεαροί χρήστες θα έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο μόνο αφού λάβουν τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα.

2.5. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να προσδιορίσει τον επισκέπτη/χρήστη συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστότοπου. Τα cookie είναι μικρά αρχεία λέξεων που αποθηκεύονται στο λογισμικό κάθε επισκέπτη και δεν γνωρίζουν καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς προκειμένου να προσδιοριστούν οι πιο δημοφιλείς σελίδες του ιστότοπου.

2.6. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υπηρεσίες συνομιλίας και το φόρουμ, ο ιστότοπος μπορεί να καταγράφει μηνύματα που αποστέλλονται από επισκέπτες/χρήστες προκειμένου να εντοπίσει τυχόν παραβίαση των όρων αυτού του παρόντος, αλλά σε καμία περίπτωση για να αποκαλύψει το περιεχόμενό του σε τρίτους.

2.7. Σε περίπτωση συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τους.

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

3.1. Αφού ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβει την επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης και ενός ονόματος χρήστη που θα επιλέξει ο τελευταίος. Τα μέλη φέρουν την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες που διαπράττονται υπό τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη τους και γενικά τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη.

3.2. Όλα τα μέλη συμφωνούν να ενημερώσουν αμέσως την Εταιρεία για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού για παράβαση ή πιθανή παράβαση. Επιπλέον, όλα τα μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα για τη σωστή χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού και την άμεση έξοδο από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υπέστη τα μέλη λόγω της παραβίασης της παρούσας ρήτρας. Μετά τη δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Συμφωνείται ρητά από αυτό το παρόν ότι, σε περίπτωση οποιωνδήποτε ισχυρισμών, αιτημάτων, αιτιών αγωγής, αποφάσεων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή παραβίασης από έναν επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης που διέπραξε την εν λόγω παραβίαση ή παραβίαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική διαδικασία του Δικαστηρίου και να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία σε περίπτωση που η τελευταία καταδικαστεί σε αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ

5.1. Η παρούσα συμφωνία των Όρων Χρήσης διέπεται από τους Νόμους της Ελλάδας, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της ΕΕ και τους σχετικούς νόμους του Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύεται σύμφωνα με την έννοια της καλής πίστης, τις έντιμες πρακτικές και τις οικονομικές και κοινωνικές πεδίο κάθε δικαιώματος που περιέχεται σε αυτό.

5.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας κηρυχθεί παράνομη και ως εκ τούτου άκυρη, άκυρη και άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν ωστόσο να ισχύουν πλήρως και να ισχύουν.

5.3. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο παρόν θα είναι γραπτή και ενσωματωμένη στο παρόν.

5.4. Τα ελληνικά δικαστήρια είναι τα μόνα αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ή/και διαφορών που προκύπτουν ή/και σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

elGreek